Algemeen

Algemeen

Lean Planning & Control (LPC)

De LPC geeft overzicht in de plannen van onze gemeente. De gemeente Barneveld stelt jaarlijks de plannen voor de komende jaren op. Die plannen staan in de Kadernota. De gemeenteraad stelt de Kadernota vast. Dat gebeurt in de maand juni. De kadernota is de belangrijkste input voor de Programmabegroting. De Programmabegroting is de inhoudelijke en financiële uitwerking van het eerste jaar van de Kadernota en wordt vastgesteld in november. Gedurende het jaar houdt de gemeente zicht op de voortgang door middel van maandrapportages om bij te kunnen sturen. Ieder jaar stelt de gemeenteraad de Jaarverslaggeving vast over het afgelopen jaar. In de Jaarverslaggeving legt het college van B en W verantwoording af over het gevoerde beleid.

 

Handleiding

In dit rapport vind je de link naar de handleiding van de LPC waarin uit wordt gelegd hoe je rapporten kunt lezen in de LPC.

Aanvullend hierop is ook een toelichting gegeven voor de gebruikers die in de rapporten moeten kunnen schrijven/muteren.

 

Inloggen in de LPC

Als je inlogt in de LPC, kunnen medewerkers van de gemeente ook de interne rapporten inzien. Hiervoor krijg je individuele toeganggegevens toegestuurd. Heb je die niet gekregen, dan kun je inloggen met de gegevens voor het algemene account van de gemeente Barneveld. De inloggegevens staan hier: intranet Barneveld

 

 

Mocht je vragen hebben of over het gebruik van de LPC, dan kun je je richten tot:

Janneke Hooijer

Dirk-Jan Lekkerkerker, of

Jan-Willem Duifhuis

  • Handleiding LPC