BESLUITVORMING MAANDRAPPORTAGE MEI 2021

B&W

15 juni 2021

Verzonden aan raad

18 juni 2021

In commissie 22 juni 2021 

In raadsvergadering

  7 juli 2021

 

De raad van de gemeente Barneveld besluit:

 

 

Programma

 

1

2

3

4

  1. De gewijzigde budgetten per beleidsproduct te autoriseren
       
  1. De geactualiseerde planning van de onderwerpen LTA vast te stellen.
X X X X

 

N.B.

De coronamonitor is als bijlage bijgevoegd.

 

 

Geamendeerd: geen

 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 7 juli 2021


De raad voornoemd,

de griffier,                                                 de voorzitter,

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud      
       
Programma 1 Participatie en Ondersteuning
Programma 2 Bedrijvigheid en Bereikbaarheid
Programma 3 Woon- en Leefomgeving
Programma 4 Bestuur en interne dienstverlening

 

De te verwachten resultaten van de grondexploitaties worden normaliter geactualiseerd in de rapportages van februari, mei, augustus en november.

Dit keer in maart, augustus en november.

Actualisatie heeft recent plaatsgevonden in de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) die ter kennisname aan de raad is aangeboden, B-3.10, 26-05-21. 

Deze sluiten aan bij de Jaarverslaggeving 2020. 

 

 

 

link naar totaaldashboard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Maandrapportage mei 2021