Informatie en besluit

 

MAANDRAPPORTAGE DECEMBER 2016
De rapportage bevat informatie tot aan de datum van besluitvorming door B&W

 

 

 

B&W

17 januari 2017

Verzonden aan raad

20 januari 2017

In raadsvergadering

01 februari 2017

 

De raad van de gemeente Barneveld besluit:

 

 

Programma

 

1

2

3

4

  1. De gewijzigde budgetten per beleidsproduct te autoriseren
 

 

X

X

  1. De geactualiseerde planning van de onderwerpen LTA vast te stellen

*

*

*

*

*de gewijzigde planning van onderwerpen is op 19 december in de agendacommissie besproken en in de maandrapportage van november verwerkt.
De maandrapportage van november is geagendeerd voor 1 februari 2017. Dit betekent dat de daarin opgenomen wijziging van de planning
momenteel nog niet is geformaliseerd. In de toelichting bij de speerpunten worden ook de 'rode kruisjes' van de vorige maand verklaard.

Deze maandrapportage is eveneens geagendeerd voor de raadsvergadering van 1 februari 2017. De volgende agendacommissie is op 20 maart.
De gewijzigde planning van onderwerpen en de info van college aan de raad wordt na bespreking in de agendacommissie, in de maandrapportage van maart 2017 verwerkt.

 

Geamendeerd: geen

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 1 februari 2017


De raad voornoemd,

de griffier,                                                 de voorzitter,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud      
       
Programma 1 Participatie en Ondersteuning
Programma 2 Bedrijvigheid en Bereikbaarheid
Programma 3 Woon- en Leefomgeving
Programma 4 Bestuur en interne dienstverlening

 

De te verwachten resultaten van de grondexploitaties worden geactualiseerd in de rapportages van februari, mei, augustus en november.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Maandrapportage december 2016