Informatie en besluit

 

MAANDRAPPORTAGE MAART 2016
De rapportage bevat informatie tot aan de datum van besluitvorming door B&W

 

 

 

B&W

19 april 2016

Verzonden aan raad

22 april 2016

In raadsvergadering

25 mei 2016

 

De raad van de gemeente Barneveld besluit:

 

 

Programma

 

1

2

3

4

  1. De gewijzigde budgetten per beleidsproduct te autoriseren
X

 

X

X

  1. De geactualiseerde planning van de onderwerpen LTA vast te stellen

X

X

X

X

 

 

Geamendeerd: geen

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 25 mei 2016


De raad voornoemd,

de griffier,                                                 de voorzitter,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud      
       
Programma 1 Participatie en Ondersteuning
Programma 2 Bedrijvigheid en Bereikbaarheid
Programma 3 Woon- en Leefomgeving
Programma 4 Bestuur en interne dienstverlening

 

De te verwachten resultaten van de grondexploitaties worden geactualiseerd in de rapportages van februari, mei, augustus en november.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Maandrapportage maart 2016