BESLUITVORMING MAANDRAPPORTAGE FEBRUARI 2021

B&W

16 maart 2021

Verzonden aan raad

19 maart 2021

In commissie  6 april 2021 

In raadsvergadering

 21 april 2021

 

De raad van de gemeente Barneveld besluit:

 

 

Programma

 

1

2

3

4

  1. De gewijzigde budgetten per beleidsproduct te autoriseren*
nvt nvt nvt nvt
  1. De geactualiseerde planning van de onderwerpen LTA vast te stellen.
  X X X

De verschillenanalyses zijn op 15 februari in de agendacommissie besproken.
De 'Stand van zaken onderwerpen, moties en toezeggingen LTA per Programma' is als bijlage opgenomen (mutaties zijn niet meer in de programma's opgenomen). 

 

* Deze maandrapportage bevat geen financiële mutaties. 

 

Geamendeerd: geen

 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 21 april 2021


De raad voornoemd,

de griffier,                                                 de voorzitter,

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud      
       
Programma 1 Participatie en Ondersteuning
Programma 2 Bedrijvigheid en Bereikbaarheid
Programma 3 Woon- en Leefomgeving
Programma 4 Bestuur en interne dienstverlening

 

De te verwachten resultaten van de grondexploitaties worden geactualiseerd in de rapportages van maart (i.p.v. februari), mei, augustus en november.

 

 

 

link naar totaaldashboard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Maandrapportage februari 2021