BESLUITVORMING MAANDRAPPORTAGE DECEMBER 2020

B&W

19 januari 2021

Verzonden aan raad

22 januari 2021

In commissie  2 februari 2021 (extra commissievergadering)

In raadsvergadering

 3 februari 2021

 

De raad van de gemeente Barneveld besluit:

 

 

Programma

 

1

2

3

4

  1. De gewijzigde budgetten per beleidsproduct te autoriseren
X     X
  1. De geactualiseerde planning van de onderwerpen LTA vast te stellen N.V.T.*
       

     c. De budgetten onderbesteding ivm corona over te              hevelen via de algemene reserve naar 2021

X     X

* De volgende agendacommissie is op 15 februari. 

 

 Geamendeerd: geen

 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 3 februari 2021


De raad voornoemd,

de griffier,                                                 de voorzitter,

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud      
       
Programma 1 Participatie en Ondersteuning
Programma 2 Bedrijvigheid en Bereikbaarheid
Programma 3 Woon- en Leefomgeving
Programma 4 Bestuur en interne dienstverlening

 

De te verwachten resultaten van de grondexploitaties worden geactualiseerd in de rapportages van februari, mei, augustus en november.

 

 

 

link naar totaaldashboard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Maandrapportage december 2020