Informatie en besluit

 

MAANDRAPPORTAGE AUGUSTUS 2019
De rapportage bevat informatie tot aan de datum van besluitvorming door B&W

 

 

 

B&W

17 september 2019

Verzonden aan raad

19 september 2019

In raadsvergadering

  9 oktober 2019

 

De raad van de gemeente Barneveld besluit:

 

 

Programma

 

1

2

3

4

  1. De gewijzigde budgetten per beleidsproduct te autoriseren
X     X
  1. De geactualiseerde planning van de onderwerpen LTA vast te stellen
X X X  

 

N.B. De planning van een aantal onderwerpen (o.a. bestemmingplannen) is gewijzigd, als gevolg van de huidige impasse rondom stikstofdepositie. Onduidelijk is wat de risico's zijn voor (de voortgang van) deze ruimtelijke plannen. Daarnaast is ook nog niet volledig duidelijk wat de impact van de impasse op andere plannen (vastgoed, wegen) is.

 

 

 Geamendeerd: geen

 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 9 oktober 2019


De raad voornoemd,

de griffier,                                                 de voorzitter,

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud      
       
Programma 1 Participatie en Ondersteuning
Programma 2 Bedrijvigheid en Bereikbaarheid
Programma 3 Woon- en Leefomgeving
Programma 4 Bestuur en interne dienstverlening

 

De te verwachten resultaten van de grondexploitaties worden geactualiseerd in de rapportages van februari, mei, augustus en november.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Maandrapportage augustus 2019