Planning budgetcyclus 2019

Toelichting

Planning is conform planning 2018, met dien verstande dat:

- Behandeling Jaarverslaggeving gelijk met Kadernota 19 juni plaatsvindt (i.p.v. op 22 mei).

Bespreking van het accountantsrapport/de jaarverslaggeving in auditcommissie en (extra te plannen) commissievergadering op 28 mei plaatsvindt.

- PDF jaarverslaggeving pas naar de raad gaat als het accountantsrapport ontvangen is (maand later dan vorig jaar).

- Voorafgaand van de raadsvergadering van 22 mei de presentatie van de accountant plaats vindt (schuift niet mee met jaarverslaggeving).

- Er voor de Programmabegroting een technische inloopavond georganiseerd wordt op 17 oktober.

Jaarverslaggeving 2018

26-03-2019

Vaststelling jaarverslaggeving in B&W

26-04-2019 (was 23-03)

 

Jaarverslaggeving digitaal naar raadsleden -> onder embargo

09-05-2019

Persgesprek over jaarverslaggeving-> op do een week later

17-05-2019

Accountantsrapport naar auditcie

22-05-2019

Presentatie voorafgaand aan raadsvergadering

23-05-2019

Reactie college op rapport accountant naar de raadsleden

28-05-2019

Auditcommissie (accountant aanwezig)

Aansluitend commissievergadering

19-06-2019

Behandeling jaarverslaggeving in raad (in de avond)

Maandrapportages 2019

9x per jaar wordt een maandrapportage opgesteld. Over januari, juni en juli niet.

De maandrapportage wordt door de raad vastgesteld (rubriek F: wijzigen kaders m.b.t. financiën en planning).

De agendacommissie heeft, met ingang van november 2018, op verzoek van de auditcommissie, besloten de maandrapportages jaarlijks in de

commissievergadering van juni (na de Jaarverslaggeving) en november (na de Pb) te agenderen.

 

Datum

Wat (en toelichting)

19-03-2019

Vaststellen maandrapportage februari

22-03-2019

Verzending maandrapportage aan raad (voor raad 17 april)

16-04-2019

Vaststellen maandrapportage maart

18-04-2019*

Verzending maandrapportage aan raad (voor raad 22 mei)

21-05-2019

Vaststellen maandrapportage april

24-05-2019

Verzending maandrapportage aan raad (voor raad 19 juni (Kadernota)

18-06-2019

Vaststellen maandrapportage mei

21-06-2019

Verzending maandrapportage aan raad (voor raad 10 juli)

17-09-2019

Vaststellen maandrapportage juni/aug

20-09-2019

Verzending maandrapportage aan raad (voor raad 9 okt)

22-10-2019 of

29-10-2019

Vaststellen maandrapportage september

25-10-2019 of

01-11-2019

Verzending maandrapportage aan raad (voor raad 13 nov)

19-11-2019

Vaststellen maandrapportage oktober

22-11-2019

Verzending maandrapportage aan raad (voor raad 11 dec)

17-12-2019

Vaststellen maandrapportage november

20-12-2019

Verzending maandrapportage aan raad (voor raad jan)

21-01-2020

Vaststellen maandrapportage december

24-01-2020

Verzenden maandrapportage aan raad (voor raad febr/maart 2020)

 

Kadernota 2020-2023

 

21-05-19

 

Vaststellen ontwerp-Kadernota

24-05-19

 

Nieuwe pdf Ontwerp-Kadernota gereed en beschikbaar voor raadsleden (onder embargo) incl planning indienen vragen

06-06-19 of 29-05-19**

Persgesprek Kadernota en persbericht

25/05/19 - 10/06/19

Mogelijkheid stellen/beantwoorden technische vragen fracties

Vóór 8.00 uur (11/6)* gestelde vragen worden uiterlijk 18/06/19 beantwoord

13-06-19

Aankondiging en toelichting ontwerp-Kadernota behandeling op gemeentelijke pagina

18-06-19

Antwoorden naar raadsleden

19-06-19

Behandeling en vaststelling Kadernota in raad

*10 juni is Pinksteren  **nog nader bezien (i.v.m. VNG congres)

Programmabegroting 2020

08-10-19

Vaststellen ontwerp Programmabegroting 2020

11-10-19 

Ontwerp-Pb (digitaal) naar raadsleden (onder embargo)

17-10-19

Persgesprek over ontwerp-Pb 2020

17-10-19**

Technische info/inloopavond voor PB

29-10-19

Commissievergadering over ontwerp-Pb

13-11-19

Behandeling Programmabegroting + LTA onderwerpen

15-11-19

Aangepast afdelingsplan ter afronding in LPC

29-11-19

Inleveren aangepast afdelingsplan (incl. ‘restant’ 2019)

02-12-19

Nieuwe pdf in LPC (site) + archief

02-12-19

Afdelingsplannen digitaal beschikbaar, melding in Intercom

 **Herfstvakantie: 19 t/m 27 oktober

LTA onderwerpen 2019-2023

Datum

Door

Actie

14-10-19

B&D

Verschillenanalyse in agendacommissie

13-11-19

B&D

LTA onderwerpen in raadsvergadering (gelijk met Programmabegroting)

 

Interimcontrole accountant

Datum

Wie

Wat

21-11-19

B&D

Bespreking managementletter in auditcommissie

 

  • Planning 2019 raad