Informatie en besluit

 

MAANDRAPPORTAGE DECEMBER 2017
De rapportage bevat informatie tot aan de datum van besluitvorming door B&W

 

 

 

B&W

23 januari 2018

Verzonden aan raad

26 januari 2018

In raadsvergadering

31 januari 2018

 

De raad van de gemeente Barneveld besluit:

 

 

Programma

 

1

2

3

4

  1. De gewijzigde budgetten per beleidsproduct te autoriseren
 

 

X

X

  1. De geactualiseerde planning van de onderwerpen LTA vast te stellen*

nvt

nvt

nvt

nvt

 

*De maandrapportage van november is, net als deze maandrapportage, geagendeerd voor 31 januari 2018.

Dit betekent dat de daarin opgenomen wijziging van de planning momenteel nog niet door de raad is geformaliseerd (maar wel al -na bespreking in de agendacommissie- in de LTA is verwerkt).

De volgende agendacommissie is op 5 februari.

De gewijzigde planning van onderwerpen en de info van college aan de raad wordt na bespreking in de agendacommissie, in de maandrapportage van februari 2018 verwerkt.

 

 

 

 

Geamendeerd: geen

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 31 januari 2018


De raad voornoemd,

de griffier,                                                 de voorzitter,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud      
       
Programma 1 Participatie en Ondersteuning
Programma 2 Bedrijvigheid en Bereikbaarheid
Programma 3 Woon- en Leefomgeving
Programma 4 Bestuur en interne dienstverlening

 

De te verwachten resultaten van de grondexploitaties worden geactualiseerd in de rapportages van februari, mei, augustus en november.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Maandrapportage december 2017