BESLUITVORMING MAANDRAPPORTAGE NOVEMBER 2021

B&W

21 december 2021

Verzonden aan raad

13 januari 2022

In commissie 25 januari 2022

In raadsvergadering

 9 februari 2022

 

De raad van de gemeente Barneveld besluit:

 

 

Programma

 
 

1

2

3

4

 
  1. De gewijzigde budgetten per beleidsproduct te autoriseren
  X X    
  1. De geactualiseerde planning van de onderwerpen LTA vast te stellen*
X X X X  

*de geactualiseerde planning LTA is op 10 januari in de agendacommissie besproken.

 

Geamendeerd: geen

 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 9 februari 2022


De raad voornoemd,

de griffier,                                                 de voorzitter,

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud      
       
Programma 1 Participatie en Ondersteuning
Programma 2 Bedrijvigheid en Bereikbaarheid
Programma 3 Woon- en Leefomgeving
Programma 4 Bestuur en interne dienstverlening

 

De te verwachten resultaten van de grondexploitaties worden normaliter geactualiseerd in de rapportages van februari, mei, augustus en november.

Dit jaar in de rapportages van maart en november.

 

 

 

link naar totaaldashboard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Maandrapportage november 2021