Informatie en besluit

 

MAANDRAPPORTAGE MEI 2020
De rapportage bevat informatie tot aan de datum van besluitvorming door B&W

 

 

 

B&W

16 juni 2020

Verzonden aan raad

19 juni 2020 

In commissie 30 juni 2020

In raadsvergadering

  8 juli  2020

 

De raad van de gemeente Barneveld besluit:

 

 

Programma

 

1

2

3

4

  1. De gewijzigde budgetten per beleidsproduct te autoriseren
X X X X
  1. De geactualiseerde planning van de onderwerpen LTA vast te stellen
  X X X

 

 

 

 Geamendeerd: geen

 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 8 juli 2020


De raad voornoemd,

de griffier,                                                 de voorzitter,

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud      
       
Programma 1 Participatie en Ondersteuning
Programma 2 Bedrijvigheid en Bereikbaarheid
Programma 3 Woon- en Leefomgeving
Programma 4 Bestuur en interne dienstverlening

 

De te verwachten resultaten van de grondexploitaties worden geactualiseerd in de rapportages van februari, mei, augustus en november.

N.B. In deze rapportage zijn geen wijzigingen van de verwachte resultaten van de grexen te melden. Actualisatie in rapportage van augustus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Maandrapportage mei 2020