BESLUITVORMING MAANDRAPPORTAGE SEPTEMBER 2021

B&W

26 oktober 2021

Verzonden aan raad

29 oktober 2021

In commissie 2 november 2021 

In raadsvergadering

10 november 2021

 

De raad van de gemeente Barneveld besluit:

 

 

Programma

 

1

2

3

4

  1. De gewijzigde budgetten per beleidsproduct te autoriseren
X   X X
  1. De geactualiseerde planning van de onderwerpen LTA vast te stellen.
X X X X
     c. Een bedrag van € 225.000 uit de reserve        Verkeersmaatregelen te onttrekken t.b.v. de Mercuriusweg   X    
     d.  In 2021 een bedrag van € 32.000 te storten in de      algemene reserve, en in 2022 en 2023 jaarlijks een bedrag van € 16.000 te onttrekken uit deze reserve ter dekking van de verkeersontsluiting pumptrackterrein.     X  

 

N.B.

De coronamonitor is als bijlage bijgevoegd.

 

 

Geamendeerd: geen

 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 10 november 2021


De raad voornoemd,

de griffier,                                                 de voorzitter,

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud      
       
Programma 1 Participatie en Ondersteuning
Programma 2 Bedrijvigheid en Bereikbaarheid
Programma 3 Woon- en Leefomgeving
Programma 4 Bestuur en interne dienstverlening

 

De te verwachten resultaten van de grondexploitaties worden normaliter geactualiseerd in de rapportages van februari, mei, augustus en november.

Dit jaar in de rapportages van maart en november.

 

 

 

link naar totaaldashboard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Maandrapportage september 2021