BESLUITVORMING MAANDRAPPORTAGE APRIL 2021

B&W

18 mei 2021

Verzonden aan raad

27 mei 2021

In commissie 22 juni 2021 

In raadsvergadering

  7 juli 2021

 

De raad van de gemeente Barneveld besluit:

 

 

Programma

 

1

2

3

4

  1. De gewijzigde budgetten per beleidsproduct te autoriseren*
       
  1. De geactualiseerde planning van de onderwerpen LTA vast te stellen*.
       

* Deze maandrapportage bevat geen financiële mutaties en geen voorgestelde wijzigingen van de LTA.

 

 

Geamendeerd: geen

 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 7 juli 2021


De raad voornoemd,

de griffier,                                                 de voorzitter,

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud      
       
Programma 1 Participatie en Ondersteuning
Programma 2 Bedrijvigheid en Bereikbaarheid
Programma 3 Woon- en Leefomgeving
Programma 4 Bestuur en interne dienstverlening

 

De te verwachten resultaten van de grondexploitaties worden geactualiseerd in de rapportages van maart (i.p.v. februari), mei, augustus en november.

 

 

 

link naar totaaldashboard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Maandrapportage april 2021