Informatie en besluit

 

MAANDRAPPORTAGE SEPTEMBER 2019
De rapportage bevat informatie tot aan de datum van besluitvorming door B&W

 

 

 

B&W

29 oktober 2019

Verzonden aan raad

  1 november 2019

In raadsvergadering

 13 november 2019

 

De raad van de gemeente Barneveld besluit:

 

 

Programma

 

1

2

3

4

  1. De gewijzigde budgetten per beleidsproduct te autoriseren
    X X
  1. De geactualiseerde planning van de onderwerpen LTA vast te stellen
X X X X

 

N.B. De planning van een aantal onderwerpen (o.a. bestemmingplannen) is gewijzigd, als gevolg van de huidige impasse rondom stikstofdepositie.

In de commissie Grondgebied van september zijn de raadsleden over de stikstofimpasse geïnformeerd. Inmiddels is de raad – vertrouwelijk-  geïnformeerd over de gevolgen voor de gemeentelijke projecten. Omdat het een niet-limitatieve lijst is, het een momentopname en niet-openbare informatie betreft, is deze informatie niet in de maandrapportage, bij de betreffende speerpunten, opgenomen. Vanzelfsprekend volgen wij de ontwikkelingen op de voet en informeren wij de raad over gevolgen en mogelijkheden voor de gemeentelijke plannen.

 

 

 Geamendeerd: geen

 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 13 november 2019


De raad voornoemd,

de griffier,                                                 de voorzitter,

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud      
       
Programma 1 Participatie en Ondersteuning
Programma 2 Bedrijvigheid en Bereikbaarheid
Programma 3 Woon- en Leefomgeving
Programma 4 Bestuur en interne dienstverlening

 

De te verwachten resultaten van de grondexploitaties worden geactualiseerd in de rapportages van februari, mei, augustus en november.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Maandrapportage september 2019