Informatie en besluit

 

MAANDRAPPORTAGE DECEMBER 2019
De rapportage bevat informatie tot aan de datum van besluitvorming door B&W

 

 

 

B&W

21 januari 2020

Verzonden aan raad

24 januari 2020

In raadsvergadering

  5 februari 2020

 

De raad van de gemeente Barneveld besluit:

 

 

Programma

 

1

2

3

4

  1. De gewijzigde budgetten per beleidsproduct te autoriseren
X   X X
  1. De geactualiseerde planning van de onderwerpen LTA vast te stellen*
       

 

*De informatie uit de verschillenanalyses (die is besproken in de agendacommissie van 6 januari 2020) is reeds in de maandrapportage van november 2019 verwerkt.

 

 

 Geamendeerd: geen

 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 5 februari 2020


De raad voornoemd,

de griffier,                                                 de voorzitter,

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud      
       
Programma 1 Participatie en Ondersteuning
Programma 2 Bedrijvigheid en Bereikbaarheid
Programma 3 Woon- en Leefomgeving
Programma 4 Bestuur en interne dienstverlening

 

De te verwachten resultaten van de grondexploitaties worden geactualiseerd in de rapportages van februari, mei, augustus en november.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Maandrapportage december 2019